Gimnastyka lecznicza -  © gimnastyka.com Gimnastyka lecznicza -  © gimnastyka.com
Aktualnie jesteś:  gimnastyka.com Gimnastyka Gimnastyka lecznicza

Gimnastyka lecznicza

Kinezyterapia (gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się a nią:

* ćwiczenia bierne - wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
* ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
* ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
* ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
* ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
* ćwiczenia czynne;
* wyciągi;
* ćwiczenia synergistyczne;
* ćwiczenia oddechowe.

Ogólna - składa się z ćwiczeń części ciała nie objętych chorobą:

* ćwiczenia ogólnokondycyjne;
* ćwiczenia gimnastyki porannej;
* ćwiczenia w wodzie;
* sport inwalidów.

Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

Metody kinezyterapeutyczne

* Metoda McKenzie
* NDT - Bobath
* Metoda Vojty
* PNF - Prioproceptive Neuromuscular Facilitation (M.Knott Concept)
* Metoda Kaltenborn-Evjenth


źródło: pl.wikipedia.org 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe